Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě www.kantech.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.kantech.cz je:

KANTECH spol. s r.o.
Masarykova 307
411 56 Bohušovice nad Ohří
IČO: 47283335
DIČ: CZ47283335

Korespondenční adresa:

KANTECH spol. s r.o.,
Masarykova 307
411 56 Bohušovice nad Ohří
Tel: 416 732 275, mob. 773 580 239
email: office@kantech.cz


Uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.kantech.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí   objednaného zboží kupujícím.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné) uvedené v objednávce.
7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.


Expediční lhůty a dodací podmínky

1. Vámi objednané zboží Vám bude zasláno přepravní službou s doručením do domu. V případě nezdařeného dodání je zákazník kontaktován telefonicky a zásilka je opětovně doručována. Doběrečné je hrazeno řidiči přepravní společnosti při předání zboží.
2. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky, v případě vyprodání některého zboží z objednávky se může dodací lhůta posunout .

Cena dopravy a způsob dodání budou dodatečně řešeny po odeslání objednávky, odběratel bude zpětně kontaktován dodavatelem.


Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.kantech.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.


Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.


Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 
 a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
 b. výrazným způsobem se změnila cena zboží.
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.
2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.


Závěrečné ustanovení

1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.
Reklamační řád
1. Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dní informovat dopravce i prodávajícího telefonicky na číslo +420 416 732 275, nebo emailem. Na pozdější reklamace, způsobené přepravou, nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.
Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.
V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem:
Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu provozovny: KANTECH spol. s r.o., Masarykova 307, 411 56 Bohušovice nad Ohří nebo na e-mail: office@kantech.cz (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE), to vše bez zbytečného odkladu. Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:
- označení reklamovaného zboží
- důvod reklamace
- termín nákupu
Zákazník je povinen doručit zboží k reklamaci na adresu provozovny Kantech spol. s r.o. , Masarykova 307, 411 56 Bohušovice nad Ohří. V případě zaslání přepravní službou je zákazník povinen reklamované zboží řádně zabalit a vložit do pevného kartonu, aby nedošlo k poškození zboží. Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), jestliže byl vydán - pak i záruční list. Datum přijetí do reklamace se rozumí datum převzetí zboží k reklamaci firmou Kantech spol. s r.o.
Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou, v případě zaslání věci k reklamaci poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady.
Vrácení zboží
Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete toto zboží vrátit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení. Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem a po doručení takového zboží (na adresu provozovatele) přijato. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní a s dokladem o koupi. Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena za zboží, a to bezodkladně, nejpozději však do zákonných 30 dnů ode dne přijetí vráceného zboží. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte telefonem 416 732 275.


Hlavní strana Kontakty Registrace Reference Obchodní podmínky Nákupní košík Klimatop
tel: 416 732 275

Jméno:

Heslo:

Nákupní košíkStav košíku: 0,00

Kontakt

Kantech spol. s r.o.
Masarykova 307
Bohušovice nad Ohří, 411 56

tel: +420 416 732 275
Branke Vilém: +420 777 580 239
email: office@kantech.cz

Otvírací doba:
Po - Pá     7.00 - 15.30 hod
So - Ne     zavřeno

mimo pracovní dobu: po domluvě

© Všechna práva vyhrazena Klasické zobrazení

Chabera - Tvorba stránek   Redakční systém: PS2

TOPlist